TH EN
A A A

ไทยเปลี่ยนชื่อ ‘ไข้หวัดเม็กซิโก’ เป็น ‘ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009’

4 พฤษภาคม 2552   

             

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมศูนย์บัญชาการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ เรื่องชื่อการเรียกไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก หลังองค์การอนามัยโลก ได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่า ‘ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1’ โดยที่ประชุมให้สรุปใช้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ‘ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ 2009 เอช 1 เอ็น 1’ และมีชื่อเรียกสั้นๆว่า ‘ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009’ เพื่อให้ง่ายแก่การสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่สาธารณะ

               รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังกล่าวอีกว่า การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 พฤษภาคมนี้ จะหารือในกรอบหลักคือแนวทางการป้องกันและวินิจฉัยโรคให้เป็นมาตรฐานการป้องกันการระบาดและการรักษา การคิดค้นผลิตยาและวัคซีนร่วมกัน และการสำรองยา

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?