TH EN
A A A

เกาหลีใต้ออกข้อบังคับการติดฉลาก

30 เมษายน 2552   

              

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่า ผู้ที่ละเมิดข้อบังคับการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอย่างเจตนา จะถูกปรับไม่เกิน 300 ล้านวอน (2.2 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ)

               ข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่ 23 ตุลาคม 2552 โดยครอบคลุมถึง 54.9% ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่นำเข้าและจำหน่ายในตลาดเกาหลีใต้ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทางการตลาดและปกป้องสิทธิของผู้บริโภคที่อาจถูกผู้จำหน่ายและผู้ผลิตหลอกลวงหรือโก่งราคาสินค้า

 
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?