TH EN
A A A

ไทยดันส่งออกกุ้ง-ไก่แทนหมู

29 เมษายน 2552   

              

การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดเม็กซิโกถือเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกสินค้าอาหารชนิดอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ไก่แช่แข็ง ไก่ปรุงสุก และอาหารทะเล

               สหรัฐฯเป็นตลาดหลักของการส่งออกกุ้งไทย หากความต้องการเนื้อหมูลดลง มีความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะหันมาบริโภคกุ้งแทน เนื่องจากเป็นอาหารทะเลที่มีความปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ รวมทั้งตลาดสหรัฐฯให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพกุ้งไทยไว้สูงมาก การขยายตลาดกุ้งในช่วงนี้จึงมีความเป็นไปได้สูง

               นอกจากนี้ ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้ราคาไก่ปรับสูงขึ้นหรืออาจปรับขึ้น 10% เท่านั้น

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?