TH EN
A A A

ไข้หวัดเม็กซิโกอาจรักษาหายได้ภายใน 48 ชั่วโมง

28 เมษายน 2552    4811 ครั้ง

                ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ A/H1N1 สามารถใช้แนวทางการรักษาเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไป เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันและสามารถใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir หรือ Zanamivir ซึ่งเป็นยาชนิดเดียวกับยารักษาโรคไข้หวัดนก รักษาเพื่อบรรเทาอาการได้

               อย่างไรก็ดี ยาต้านไวรัสดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อรับประทานภายใน 48 ชั่วโมงหลังมีอาการป่วยเท่านั้น ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ แต่เนื่องจากไวรัส A/H1N1 ที่ระบาดอยู่ มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างไปจากไวรัสสายพันธุ์อื่นๆ จึงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

               ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การรับประทานเนื้อหมูนั้นปลอดภัย ซึ่งก็ยังไม่มีหลักฐานว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 สามารถแพร่กระจายโดยการรับประทานเนื้อหมูที่ติดเชื้อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ควรรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกดี เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน      

 

ที่มา : CDC และ WHO

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?