TH EN
A A A

เกษตรกรปลูกอ้อยเตรียมเฮ! ราคาอ้อยคาดการณ์พุ่งสวนเศรษฐกิจโลก

28 เมษายน 2552    4809 ครั้ง

             

ปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกขยับมาอยู่ในระดับ 14-15 เซนต์ต่อปอนด์ และน่าจะทรงตัวระดับนี้ตลอดทั้งปี เนื่องจากหลายประเทศประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง และเกษตรกรบางส่วนหันไปเพาะปลูกพืชอื่นทดแทน โดยเฉพาะอินเดีย จีน และยุโรป ต้องนำเข้าน้ำตาลเพิ่มขึ้น

               อินเดียคาดว่าจะต้องนำเข้าน้ำตาลสูงถึง 3-4 ล้านตัน ขณะที่ประเทศส่งออกรายใหญ่อย่างบราซิลยังคงไม่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

               หากเศรษฐกิจไม่ชะลอตัว ราคาน้ำตาลอาจขยับสูงกว่านี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาอ้อยปีนี้อยู่ในระดับ 860-870 บาทต่อตัน

 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?