TH EN
A A A

อาร์เจนตินาส่งออกสินค้าสัตว์น้ำเพิ่ม

27 เมษายน 2552   

               

หน่วยงานด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหารของอาร์เจนตินา (SENASA) เผยว่า ช่วงไตรมาสแรกของปี 2552 อาร์เจนตินาส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ 88,987 ตัน มูลค่า 209.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น 4.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่งออกปลาประมาณ 72,366 ตัน มูลค่า 155.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสัตว์น้ำที่มีเปลือก 16,621 ตัน มูลค่า 53.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

               ทั้งนี้ สินค้าสัตว์น้ำส่งออกเป็นอันดับสองของอาร์เจนตินาในไตรมาสแรกของปี 2552 คือ กุ้งสายพันธุ์ Pleoticus muelleri ซึ่งมีปริมาณถึง 4,018 ตัน มูลค่า 28.9 ล้านดอลลาร์ และประเทศนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญของอาร์เจนตินา ได้แก่ สเปน บราซิล และสหรัฐฯ

 

ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?