TH EN
A A A

มะกันเริ่มดำเนินการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

24 เมษายน 2552   

              
คณะกรรมการวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ อนุมัติร่างกฎหมายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
 

               ร่างกฎหมายนี้คาดการณ์ว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2558  และในปี 2555 โรงเรียนรัฐบาลในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเริ่มนำร่องสั่งห้ามนำปลา สัตว์ปีก และเนื้อสัตว์ที่ผ่านการใช้ยาปฏิชีวนะมาประกอบอาหารให้กับนักเรียน
 
               ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการวุฒิสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
 
 
ที่มา : The Cattle Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?