TH EN
A A A

มะกันขยายนโยบายสวัสดิภาพสัตว์

23 เมษายน 2552   
             
บริษัท Cargill Pork ของสหรัฐฯ ประกาศแผนการในการซื้อเนื้อสุกรเฉพาะที่มาจากฟาร์มซึ่งผ่านการรับรองจากโครงการประกันคุณภาพเนื้อสุกรของคณะกรรมการเนื้อสุกรแห่งชาติ โดยบริษัทประกาศว่า ปัจจุบันได้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาด้านการประกันสวัสดิภาพสัตว์ในกระบวนการผลิต การจัดการ การขนส่งของเนื้อสุกร และยังได้จัดตั้งโครงการประกันคุณภาพในการขนส่งสุกรขึ้น และกำหนดให้ผู้ขนส่งสุกรต้องผ่านการรับรองจากโครงการนี้
 
              Dirk Jones ประธานบริษัทกล่าวว่า บริษัทมีโครงการรับรองสวัสดิภาพสัตว์ในการขนส่ง เพื่อรับรองว่าบริษัทมีความใส่ใจเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองสัตว์
 
ที่มา : The Pig Site


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?