TH EN
A A A

เวียดนามส่งเสริมการส่งออกปลา Basa

23 เมษายน 2552    4820 ครั้ง
               เวียดนามเตรียมส่งเสริมการส่งออกปลา Basa สู่อียิปต์และประเทศแถบตะวันออกกลาง
 
               แม้ว่าอียิปต์ยืนยันว่าปลา Basa ของเวียดนามนั้น ปลอดภัยต่อการบริโภค หลังจากที่มีข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงถึงเรื่องการเลี้ยงปลา Basa ในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน รวมไปถึงการตกค้างของยาปฏิชีวนะในปลา ผู้นำเข้าและผู้บริโภคของอียิปต์ก็ยังคงต้องการข้อมูลที่สมบรูณ์เกี่ยวกับปลาชนิดนี้
 
               ในการประชุมครั้งล่าสุดที่จังหวัด An Giang นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งให้มีโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคปลา Basa เพื่อให้ปลา Basa เป็นสินค้าส่งออกหลักของเวียดนาม ทั้งนี้ ยังเป็นการเพิ่มรายได้ในการส่งออกอาหารทะเลและสร้างอาชีพให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำ Mekong ซึ่งเป็นบริเวณเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
 
ที่มา : The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?