TH EN
A A A

จีนยืนยันการระบาดของไข้หวัดนก

23 เมษายน 2552   

              กระทรวงเกษตรของจีนยืนยันการระบาดของโรคไข้หวัดนกครั้งใหม่ที่เขต Chengguan เมือง Lhasa ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทิเบต โดยห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดนกแห่งชาติยืนยันการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีก

               ภายหลังการใช้มาตรการฉุกเฉิน จึงทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ โดยการระบาดครั้งนี้ทำให้ต้องแยกสัตว์ปีกทั้งหมดจำนวน 1,679 ตัว ออกจากฝูง

 

ที่มา : World Poultry


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?