TH EN
A A A

สิงคโปร์ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐ Kentucky

21 เมษายน 2552   

             
สิงคโปร์ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากรัฐ Kentucky สหรัฐฯ หลังจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก

               การระบาดครั้งนี้ เกิดจากเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ซึ่งเป็นชนิดที่มีความรุนแรงต่ำ โดยเกิดขึ้นที่ฟาร์มในเขต Edmonson รัฐ Kentucky

               ทั้งนี้ สิงคโปร์นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งจากรัฐ Kentucky จำนวน 348.2 ตัน นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552

 

ที่มา : The Poultry Site


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?