TH EN
A A A

แคนาดาประกาศเตือนเรื่องความเข้มงวดการนำเข้าอาหารทะเล

1 เมษายน 2552    4816 ครั้ง
              สำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ออกประกาศเตือนผู้นำเข้าอาหารทะเล เรื่องเอกสารการนำเข้าที่เข้มงวดมากขึ้น

               ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ผู้นำเข้าอาหารทะเลมายังแคนาดาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ระบุไว้ในเอกสารการนำเข้าฉบับใหม่ (FIN) อย่างเคร่งครัด และจะต้องมั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้านั้นเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ เช่น น้ำหนักสุทธิ ปริมาณสารเคมีและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ผู้นำเข้าจะต้องปรับปรุงระบบการจัดการด้านคุณภาพของการนำเข้า (QMPI) และนำแผนงาน QMPI ยื่นต่อ CFIA เพื่อพิจารณา ซึ่งหากได้รับอนุมัติ ก็จะสามารถเริ่มดำเนินตามแผนงานได้

               ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 1 ตุลาคม 2552

 

ที่มา : CFIA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?