TH EN
A A A

แคนาดายกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อวัวเกาหลีใต้

25 มีนาคม 2552   
           แคนาดากำลังจะยุติการห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากเกาหลีใต้ หลังจากที่ห้ามนำเข้ามาเป็นเวลานาน
 Gerry Ritz รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแคนาดาได้ประชุมกับ Kim Jong-hoon รัฐมนตรีกระทรวงการค้า และ Chang Tae-pyong รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ เรื่องการรื้อฟื้นนำเข้าเนื้อวัวจากเกาหลีใต้ โดยการวางแผนทางการค้าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้
 
 
ที่มา : Farming UK


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?