TH EN
A A A

บริษัทสหรัฐเรียกคืนเนื้อบดเนื่องจากอาจมี E.Coli

31 ตุลาคม 2549   

               หลังจากปัญหาผักขมปนเปื้อน E.coli 0157 : H7 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และเจ็บป่วยนับร้อยรายในสหรัฐฯ ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 E.coli 0157 : H7 ซึ่งถือเป็น E.coli สายพันธุ์รุนแรงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้นี้ก็กลายเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบริษัทเนื้อ Omaha ได้เรียกคืนโดยสมัครใจ เนื้อบดแฮมเบอร์เกอร์ 1,680 ปอนด์ เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนเชื้อ E.coli สายพันธุ์ดังกล่าว โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตเมื่อ 18 ตุลาคม 2549 และจำหน่ายในมลรัฐคอนเนคติกัตและมลรัฐนิวยอร์คตอนใต้

               อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานการเจ็บป่วยใดๆ จากการบริโภคผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ที่จำหน่ายไปแล้ว

USDA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?