TH EN
A A A

มะกันออกร่างกฎหมายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิด

24 มีนาคม 2552    4800 ครั้ง

              
 ผู้แทนพรรค Louise Slaughter เสนอร่างกฎหมายในสภาสหรัฐฯเพื่อถอดยาปฏิชีวนะที่มีผลต่อสุขภาพมนุษย์บางชนิดออกจากรายการที่อนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์

               การเสนอร่างอีกรอบในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก 1 ปีให้ที่คณะกรรมการด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์แนะนำว่า การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคของชาวอเมริกันต้องมีการปรับปรุง ซึ่งกฎหมายนี้เรียกว่า Preservation of Antibiotics for Medical Treatment Act of 2009 (PAMTA)

              ผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาหลายคนเห็นด้วยว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคนั้น อาจจะทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการสร้างภูมิต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ  ซึ่งทางสหภาพยุโรปได้ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550

 

ที่มา :
World Poultry


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?