TH EN
A A A

ผู้ผลิตอาหารสหรัฐฯ ร่วมหนุนร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหาร

11 มีนาคม 2552   

              
บริษัทผู้ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ เช่น General Mill, Kraft foods, และ Kellogg ร่วมให้การสนับสนุนร่างกฎหมายป้องกันสารปนเปื้อนในอาหาร หลังเกิดกรณีเนยถั่วลิลงปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาจนทำให้มีผู้บริโภคเสียชีวิต 9 ราย และผู้เจ็บป่วยมากกว่า 600 ราย

               ซึ่งร่างกฎหมายดังกว่าจะมีการเพิ่มอำนาจให้ USFDA สามารถเรียกคืนสินค้าได้ตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหาร และครอบคลุมถึงการเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ดูแลการผลิตอาหารได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรการป้องกันอาหารปนเปื้อนที่รัดกุม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บริษัทผู้ผลิตอาหารทุกรายให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคอุ่นใจได้ว่าอาหารที่ผลิตออกมานั้นปลอดภัยอย่างแท้จริง

               ทั้งนี้ บรรดาบริษัทผู้ผลิตอาหารต่างแสดงความเห็นชอบต่อการร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาหารด้วยการเพิ่มอำนาจให้ USFDA สามารถสอดส่องดูแลกระบวนการผลิตอาหารเพื่อป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค

 

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?