TH EN
A A A

ตลาดขายส่งโตเกียว ญี่ปุ่นนำเข้าผักลดลง

27 ตุลาคม 2549   

               ปริมาณนำเข้าผัก ณ ตลาดขายส่งสินค้าเกษตร กรุงโตเกียวช่วงกลางเดือนกันยายน พบมีการปริมาณลดลงเล็กน้อย ปริมาณนำเข้าลดลงมาจากมาตรการสารเคมีตกค้างฉบับใหม่ (Positive list ) และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแหล่งนำเข้าที่สำคัญ

               อิทธิพลของ positive list ทำให้การนำเข้าเห็ด shitake สด ลดลง 55% เนื่องจากการระงับการส่งออกเห็ด shitake มายังญี่ปุ่นชั่วคราวของผู้ส่งออกจีน นอกจากนี้การนำเข้าหอมหัวใหญ่ลดลง 52% เนื่องจากจีนซึ่งเป็นแผล่งผลิตหัวหอมใหญ่ที่สำคัญประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตามมีการนำเข้าผลผลิตผักบางชนิดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ฟักทอง เพิ่มขึ้น 17.40% นำเข้าจากเม็กซิโก และเผือก เพิ่มขึ้น 3.50% ส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน

The Japan Agricultural News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?