TH EN
A A A

สหรัฐฯเสนอห้ามใช้วิธีอบไอน้ำในพืช 4 ชนิดจากฮาวาย

26 ตุลาคม 2549    4816 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม กระทรวงเกษตรสหรัฐยื่นข้อเสนอให้ยกเลิกการใช้วิธีอบไอน้ำเพื่อกำจัดแมลงในพริกหยวก มะเขือขาว/ม่วง , Italian squash , และมะเขือเทศ เนื่องจากพืชเหล่านี้เป็นพืชอาศัยของ solanum fruit fry ซึ่งตรวจพบเมื่อเร็วๆนี้ในฮาวาย และไม่สามารถกำจัดได้โดยวิธีการอบไอน้ำ โดยอนุญาตให้ใช้การฉายรังสีแทนได้สำหรับพืช 4 ชนิด และยังรวมทั้งวิธีการรมเมธิลโบรไมด์ในมะเขือเทศอีกวิธีหนึ่งสำหรับผลผลิตที่นำเข้าจากฮาวาย

               อนึ่ง ขณะนี้ยังคงเป็นข้อเสนอและเปิดให้ข้อคิดเห็นภายใน 11 ธันวาคม 2549 นี้

USDA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?