TH EN
A A A

สหรัฐฯเรียกร้องไต้หวันให้ผ่อนผันการห้ามนำเข้าเนื้อวัว

20 กุมภาพันธ์ 2552   
              
Stephen Young กรรมาธิการสถาบันวิจัยสหรัฐฯขอให้ไต้หวันผ่อนผันการนำเข้าเนื้อติดกระดูกและผลิตภัณฑ์เนื้อต่างๆ โดยไต้หวันได้เริ่มห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ นับตั้งแต่พบเชื้อวัวบ้าครั้งแรกในปี 2546 แต่ภายหลังได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อวัวที่ไม่มีกระดูกเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ทำให้ในปัจจุบันไต้หวันนำเข้าเนื้อวัวส่วนกล้ามเนื้อที่ไม่มีกระดูก (Boneless muscle cuts) จากสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก
 
               Joe Schuele โฆษกของสหพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสหรัฐฯ (USMEF) เปิดเผยว่าไต้หวันนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 127.7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ จากปริมาณนำเข้า  27,313 ตัน ทำให้ไต้หวันเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ตามมูลค่า และอันดับที่ 8 ตามปริมาณ
 
               ขณะนี้ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในขยายโอกาสการนำเข้าเนื้อสหรัฐฯในไต้หวัน
 

ที่มา : Meat Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?