TH EN
A A A

มกอช.จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลตลาดอาหารฮาลาล 3 ประเทศ

19 กุมภาพันธ์ 2552   
              
มกอช.จะจัดสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้กฎระเบียบและสถานการณ์อาหารฮาลาล : ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์(ยูเออี) อียิปต์” ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่สถานการณ์และศักยภาพด้านการค้าอาหารฮาลาล และกฎระเบียบที่สำคัญของประเทศเหล่านี้แก่ภาครัฐและเอกชน
รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบ
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยส่งแบบตอบรับไปยัง มกอช. ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 นี้

ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?