TH EN
A A A

จีนยึดเนื้อสุกรไอร์แลนด์

26 มกราคม 2552   
เจ้าหน้าที่จีนทางตะวันออกของหนานหนิงได้ยึดเนื้อสุกรแช่แข็งจากไอร์แลนด์มากกว่า 23 ตันและส่งคืนไอร์แลนด์ เนื้อสุกรดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนไดออกซินซึ่งนำเข้ามาโดยบริษัทแห่งหนึ่งของเมือง Suzhou เมื่อเดือนตุลาคมปี 2551 หลังจากที่ไอร์แลนด์สั่งเรียกคืนเนื้อทั้งหมดที่ผลิตในประเทศเพราะปัญหาการปนเปื้อนไดออกซินและส่งผลให้เนื้อสุกรไอร์แลนด์ถูกเรียกคืนใน 25 ประเทศ ปัจจุบันการผลิตและการจำหน่ายเนื้อสุกรไอร์แลนด์ซึ่งได้รับการรับรองว่าปลอดภัยโดยทางการไอร์แลนด์ได้มีการรื้อฟื้นแล้วหลังจากความหวาดกลัวในครั้งนั้น ที่มา : Reuter

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?