TH EN
A A A

ข้อพิพาทมะดันกับอียูเรื่องฮอร์โมนในวัวเริ่มปะทุอีกครั้ง

22 มกราคม 2552   
เมื่อวันที่ 15 มกราคม สหรัฐฯประกาศการเปลี่ยนแปลงมาตรการแซงชั่นสินค้าสหภาพยุโรปที่เป็นข้อขัดแย้งยาวนาน 13 ปีเกี่ยวกับฮอร์โมนในเนื้อ Susan Schwab ผู้แทนการค้าสหรัฐฯกล่าวว่าสหรัฐฯจะเปลี่ยนไปแซงชั่นสินค้าชนิดใหม่ของสหภาพยุโรป เพื่อกดดันให้สมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศดำเนินการให้สอดคล้องกับมติขององค์การการค้าโลกที่ตัดสินมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อวัวที่ใช้ฮอร์โมน เดิมมีการเรียกเก็บภาษีสูงขึ้นสำหรับสินค้า เช่น ชี้ทและขนม truffles ได้มีการเพิ่มรายการสินค้าที่เรียกเก็บภาษีสูงขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์สุกร สัตว์ปีก เนื้อวัว ข้าวโอ๊ต ไส้กรอก น้ำแร่ และหมากฝรั่ง ขณะเดียวกันได้ลดภาษีลงแล้วสำหรับหัวหอมใหญ่ แครอท มัสตาร์ด และอื่นๆ สหรัฐฯเห็นว่าได้พยายามกดดันสหภาพยุโรปมาหลายปีแล้ว มีการเก็บภาษีมา 9 ปี และการเปลี่ยนมาตรการนี้กับสินค้าชนิดใหม่นี้เพื่อกดดันให้สหภาพยุโรปเปิดตลาดให้เนื้อวัวสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ จะยุติมาตรการแซงชั่นทันที ขณะเดียวกันสหภาพยุโรปยกเว้นสหราชอาณาจักรไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการใหม่ของสหรัฐฯ ได้บ่นกับองค์การการค้าโลกว่า ทำให้สหรัฐฯ โจมตีสินค้าสหภาพยุโรปทุก 6 เดือนด้วยภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น 100% ที่มา : Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?