TH EN
A A A

ยักษ์ใหญ่สัตว์ปีกบราซิลเผชิญปัญหา

20 มกราคม 2552   
Sadia ซึ่งเป็นผู้แปรรูปเนื้ออันดับสองและแปรรูปสัตว์ปีกอันดับหนึ่งของบราซิลเจอปัญหาส่วนแบ่งตลาดหายไป 32% หรือ 406 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ Sadia มีโรงงานแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีก 12 แห่งในบราซิลและในโลก ที่มา : Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?