TH EN
A A A

สินค้าอินทรีย์ยังไม่ใช่สินค้าสำคัญในสหรัฐ

19 มกราคม 2552   
TABS Group ศึกษาพบว่าสินค้าอาหารอินทรีย์และเครื่องสำอางยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภคชาวอเมริกัน ยังมีช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงของพฤติกรรมการซื้อสินค้าอินทรีย์ของผู้บริโภคชาวอเมริกัน ผู้ใหญ่น้อยกว่า 40% ที่อ้างว่าซื้อสินค้าอินทรีย์จากชั้นจำหน่ายในช่วง 6 เดือนหลัง ผลไม้สดอินทรีย์เป็นสัดส่วนของการซื้อสูงสุดคือ 27% ผักสดอินทรีย์ 26% ผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ 18% ไข่อินทรีย์ 17% ผลิตภัณฑ์แช่แข็งอินทรีย์ได้แก่ ผัก ผลไม้และไอศกรีมมีเพียง 5-6% แนวโน้มนี้สอดคล้องกับข้อมูลการจำหน่ายในร้านค้าปลีกที่พบว่าไม่มีสินค้ารายการใดเหล่านี้ที่มียอดจำหน่ายมากแม้แต่ในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แม้ว่ามีร้านค้าบางแห่งที่ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์แต่การขยายตัวก็เกิดจากการเพิ่มชนิดสินค้าอินทรีย์มากขึ้นมากกว่าเกิดจากการยอมรับของผู้บริโภค จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้บริโภคไม่เข้าใจสินค้าอินทรีย์อย่างแท้จริง และไม่เห็นประโยชน์ที่แตกต่างจากสินค้าไม่อินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญ ที่มา : Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?