TH EN
A A A

ผู้เลี้ยงหมูร้องรัฐแก้นำเข้าเครื่องในพุ่ง

12 มกราคม 2552   
นายสุทธิชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมเตรียมยื่นเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องในสุกรจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ เดนมาร์ก ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยในช่วง 11 เดือนแรกปี 2551 เป็น 12,000 ตัน จากที่เคยมีการอนุญาตนำเข้า 4,000 ตัน เป็นผลมาจากกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติผู้นำเข้าจาก 5 รายเป็น 10 ราย ส่งผลต่อราคาเครื่องในสุกรในประเทศ และเกรงว่าจะกระทบต่อธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศ โดยเสนอ 3 แนวทาง คือ • ขอให้กรมปศุสัตว์ระงับการนำเข้าเครื่องในสุกรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี • ขอให้ผู้นำเข้าทั้ง 10 บริษัทยุติการนำเข้าเครื่องในสุกร • ขอความร่วมมือโรงงานแปรณุปเนื่อสุกรงดใช้เครื่องนนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต สาเหตุที่นิยมการนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะราคาเครื่องในสุกรนำเข้าถูกกว่า ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?