TH EN
A A A

รัสเซียเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับสัตว์ปีกสหรัฐฯ

17 ธันวาคม 2551   
 
        รัสเซียปรับเปลี่ยนข้อกำหนดกระบวนการในการดำเนินการหากพบเชื้อซัลโมเนลลาในสัตว์ปีกสหรัฐนำเข้า  โดยให้มีการออกหนังสือรับรอง  และมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคพิจารณาว่าควรจะให้แปรรูปต่อในโรงแปรรูปเฉพาะที่อยู่ในการควบคุมหรือไม่หากมีการตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลา
 

ที่มา : ThePoultrySite


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?