TH EN
A A A

ฮ่องกงพบไข้หวัดนก : ระงับนำเข้า 21 วัน

16 ธันวาคม 2551   
          ฮ่องกงเริ่มกำจัดไก่หลังจากพบไก่ตาย 3 ตัว ซึ่งตรวจพบค่าเป็นบวกกับเชื้อไข้หวัดนก H5 การนำเข้าสัตว์ปีกถูกระงับเป็นเวลา 21 วัน   ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นสายพันธุ์  H5N1 หรือไม่ 

                ฟาร์มที่พบเชื้อมีการเลี้ยงไก่ 60,000 ตัว และมีการประกาศรวมพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเขตติดเชื้อด้วย โดยมีไก่ในพื้นที่ที่ประกาศทั้งสิ้น 80,000 ตัว

                การประกาศระงับการนำเข้า 21 วันนี้ จะครอบคลุมไปถึงช่วงคริสมาสต์ซึ่งมีการนำเข้าไก่มาใช้ในการเฉลิมฉลองคริสมาตส์ด้วย

 

ที่มา : Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?