TH EN
A A A

แผนเชิงรุกคุมเมลามีน

9 ธันวาคม 2551   

       กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลกรณีปัญหาเมลามีน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ สคบ. รวมทั้งผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ ได้จัดทำแผนความร่วมมือ (ROADMAP) เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างครบวงจร ให้มีการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตนม และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบทุกรายจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบ ว่าปราศจากการปนเปื้อนสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีนทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?