TH EN
A A A

มะกันเตรียมปรับฉลากคำเตือนอาหารก่อภูมิแพ้ ( 03 / 12 / 2551

4 ธันวาคม 2551    4821 ครั้ง
          Shicago Tribune สืบสวนเรื่องการเรียกคืนแท่งช็อคโกแลตสวิส ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ของ USFDA  หลังจากที่ช็อคโกแลตอาหารผสมซึ่งไม่ได้ระบุว่ามี tree nut ทำให้เด็กชายคนหนึ่งมีอาหารภูมิแพ้อย่างรุนแรงหลังบริโภคเข้าไปซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากฉลากใหม่เรื่องนี้ใช้ไปแล้ว 1 ปี คือ ใช้ข้อความว่ามีการปฏิบัติที่ดีในโรงงานการคัดแยกสินค้าจากอาหารก่อภูมิแพ้ที่เป็นไปได้  (good manufacturing practice were used to segregate the bar from potential allergen such as  tree nuts soy and milk , alsohanded at factory )   เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีการเรียกคืนช็อคโกแลต มากกว่าล้านแท่ง แต่ก็ยังปรากฎการติดฉลากซึ่งยังมีปัญหาในลักษณะนี้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ

           ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะ   USFDA กำหนดให้ระบุอาหารก่อภูมิแพ้ทุกชนิดในอาหาร  แต่ไม่ได้บังคับให้ระบุหากมีโดยไม่ได้ตั้งใจ  และกำหนดให้มีคำเตือนการปนเปื้อนที่เป็นไปได้  ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่สถานประกอบการ ทำให้เปิดโอกาสให้เกิดการสับสนได้  เช่น ใช้คำว่า  ใช้ร่วมกับเครื่องมือที่มีการแปรรูปอาหารก่อภูมิแพ้ด้วย  หรือในกรณีอาหารผสม จะใช้คำว่า ฉลากอาหารนี้ไม่ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้

            USFDA กำลังพัฒนายุทธศาสตร์ระยะยาวในการช่วงผู้ประกอบการในการใช้ฉลากเตือนอาหารก่อภูมิแพ้ที่ตรงต่อความเป็นจริงและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  และมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้ที่มีปัญหาแพ้อาหาร  ขณะนี้กำลังหาข้อมูลจากอุตสาหกรรมอาหารและปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่  14 มกราคม 2552
 

ที่มา : Foodproductiondialy

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?