TH EN
A A A

มะกันวิจัยพบห้ามโฆษณาอาหารจานด่วนลดโรคอ้วนในเด็ก

3 ธันวาคม 2551   
 
       
   
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน The Journal of Law and Economics สหรัฐฯ พบว่าการห้ามโษษณาอาหารจานด่วนในทีวีสหรัฐฯจะช่วยลดโรคอ้วนในเด็กถึง 18% 

               การวิจัยดำเนินการโดย the National Bureau of Economics Research  และหวังว่าผลจากการวิจัยนี้จะนำไปสู่การอภิปรายกันถึงประเภทหรือรูปแบบของนโยบายที่จะจัดการกับปัญหาโรคอ้วนในเด็ก  ผลงานวิจัยปรากฏว่า การห้ามโฆษณาอาหารประเภท fast food ทางทีวีระหว่างช่วงรายการเด็กจะช่วยลดจำนวนเด็กที่มีน้ำหนักเกินอายุระหว่าง 3-11 ปีลงได้ 18%  และอายุ 12-18 ปีลงได้ 14%

               ผลวิจัยเชื่อว่า การห้ามโฆษณาเป็นวิธีการที่ได้ผล  แต่ยังคงมีคำถามว่าสมควรหรือไม่ที่รัฐบาลจะเข้าไปมีบทบาทมากในการกำหนดแนวทางปฎิบัติดังกล่าวนี้ ปัจจุบันมีเฉพาะ สวีเดน นอร์เวย์ และฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ห้ามการโฆษณาเชิงพาณิชย์ในช่วงรายการเด็ก

 

ที่มา : Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?