TH EN
A A A

สิงคโปร์ใช้ภาวะเศรษฐกิจขาลงยกระดับคุณภาพอาหารส่งออก

18 พฤศจิกายน 2551   
                
นาย Lee Yi Shyan รัฐมนตรีด้านการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ได้กล่าวกับผู้ประกอบการในงานเทศกาลอาหารของสิงคโปร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกอาหารใช้โอกาสในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวให้เกิดประโยชน์โดยการปรับปรุงสินค้าใหม่ๆ ยกระดับกระบวนการผลิต พัฒนาทักษะความรู้ และเน้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า

              
นายลีกล่าวว่า บริษัทผลิตอาหารกว่า 350 แห่งในสิงคโปร์ได้รับการรับรอง HACCP แล้ว และรัฐบาลจะสนับสนุนให้บริษัทอาหารได้รับใบรับรองจากโครงการอาหารปลอดภัยของประเทศอีกด้วย

              
ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีขนาดจำกัดจึงทำให้สิงคโปร์มุ่งเน้นการส่งออกอาหาร ซึ่งการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ขยายตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11.5 เปอร์เซ็น มีมูลค่าถึง 3 พันล้านสิงคโปร์ดอลล่าร์ หรือประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?