TH EN
A A A

ผลเลือกตั้งมะกันกระทบอาหาร GM

17 พฤศจิกายน 2551    4815 ครั้ง

     บริษัทอาหาร GM ควรให้ความสนใจกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เนื่องจากอาจทำให้เจอปัญหาได้

     สมาคมดินรายงานว่า  โอบามามีแนวคิดดังนี้ 

   • เชื่อว่าพืช GM มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และควรมีระเบียบ
   • สนับสนุนกฎหมายให้ติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดเนื้อ
   • ต้องการเพิ่มงบประมาณให้การรับรองสินค้าอินทรีย์ในแผนงานช่วยเหลือสมทบค่าใช้จ่าย
   • ยุติการอุดหนุนฟาร์มที่ความจำเป็นไม่ชัดเจน และจำกัดการอุดหนุนเกษตรรายได้ gross 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   • ให้กระทรวงเกษตรพัฒนาพันธุ์พืชทนแล้ง

ที่มา : Foodnavigator
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?