TH EN
A A A

แคนาดาจะออกกระเบียบเข้มลิสทีเรีย

12 พฤศจิกายน 2551   

         

CFIA แคนาดาจะออกข้อกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเชื้อลิสทีเรียเร็วๆนี้  ข้อกำหนดนี้มีขึ้นหลังจากการระบาดของเชื้อลิสเทีเรียที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อกลางวันของ  Maple Leaf  ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 ราย และป่วยหลายร้อย
ข้อกำหนดนี้ประกอบด้วย
               • การบังคับให้โรงงานตรวจสอบส่วนผิวหน้าที่สัมผัส  เช่น  ส่วนบนของเคาน์เตอร์  อุปกรณ์ฝานเนื้อ  และอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัส  เช่น ท่อ  เพดาน  ความถี่ของการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับระดับของการตรวจสอบ
               • การตรวจสอบภาคบังคับผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคโดยผู้ตรวจสอบของ CFIA  อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
              • ถ้าการตรวจสอบส่วนผิวหน้าของโรงงานพบค่า positive  2  ครั้ง  อาหารจะต้องถูกกักและตรวจสอบหาเชื้อลิสทีเรีย
       • บริษัทจะต้องรายงานแนวโน้มการตรวจพบเชื้อลิสทีเรียเป็นค่าบวกซึ่งเดิมได้ถูกยกเลิกรายงานไปเมื่อเดือนเมษายนปีนี้  ให้นำกลับมารายงานใหม่ด้วย

ที่มา : Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?