TH EN
A A A

พบหวัดนกที่สุโขทัย พบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ

12 พฤศจิกายน 2551   

 
             นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แถลงว่า  พบไข้หวัดนกระบาดรอบใหม่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยง จังหวัดสุโขทัย จึงประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดแง้ว  โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่  12 ตุลาคม 2551  ให้รับทราบถึงมาตรการปัองกันโรคระบาดดังกล่าว  ขณะนี้สั่งการให้จังหวัดที่เคยเกิดโรคระบาด  21 จังหวัดและจังหวัดที่อยู่ชายแดนแร่งนำมาตรการเอกซเรย์ทุกพื้นที่มาใช้ทันทีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นช่วงที่เกิดโรคง่าย  ขณะเดียวกันจะวางมาตรการควบคุมนกอพยพ นกสวยงาม นกประจำถิ่น ซึ่งต้องฉีดยาฆ่าเชื้อในแหล่งที่นกเหล่านี้มาอาศัยอยู่เป็นประจำในช่วงนี้เพราะนกหนีอากาศหนาวมาอาศัยในไทยเป็นจำนวนมากซึ่งจะนำเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

ที่มา : แนวหน้า


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?