TH EN
A A A

พบไข้หวัดนกในลาว

10 พฤศจิกายน 2551   
       
        
ได้มีรายงานยืนยันการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในจังหวัด Xayaboury ลาว  ทั้งนี้ คณะกรรมการไข้หวัดนกของจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่สีแดงรัศมี 1 กิโลเมตรครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 

               สัตว์ปีกทั้งหมดในพื้นที่สีแดงจะถูกกำจัด  และห้ามจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ปีกในพื้นที่

               มีการจัดตั้งจุดตรวจ (Check point)ในพื้นที่เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก  ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึง 45 วันหลังจากที่มีการตรวจพบเชื้อ
 

ที่มา : WorldPoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?