TH EN
A A A

แคนาดาเรียกคืนสินค้าเนื้อวัวย่างปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย

4 พฤศจิกายน 2551   
          สำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA)  เตือนสาธารณชนว่าอย่าบริโภคเนื้อวัวย่างพร้อมบริโภคที่ขายในเคาน์เตอร์ Deli หลายแห่งใน Ontario เพราะผลิตภัณฑ์อาจปนเปื้อนเชื้อ listeria monocytogenes   โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดยโรงงาน  Les Salaisons Desco (EST 501)  
 
                ยังไม่มีรายงานการเจ็บป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 
ที่มา : LexisNexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?