TH EN
A A A

ผู้บริโภคมะกันกังวลความปลอดภัยอาหารนำเข้า

3 พฤศจิกายน 2551   
               โพลของ  Ipos/McClatchy สำรวจผู้บริโภคชาวอเมริกันระบุว่า  ผู้บริโภคที่สำรวจ 79% กังวลความปลอดภัยด้าน
อหาร
โดยเห็นว่าเกี่ยวข้องกับอาหารนำเข้า  ในขณะที่  21% เห็นว่าความกังวลเรื่องนี้มาจากอาหารในประเทศ

                          โพลนี้จัดทำขึ้นกับผู้สำรวจที่เป็นผู้ใหญ่ 1,011 คนทั่วสหรัฐฯในระหว่างวันที่ 14-16  ของเดือนตุลาคม  ขณะที่มีการเรียกคืนสินค้าจำนวนมากในสหรัฐฯเกี่ยวข้องกับผักผลไม้สด  เนื้อสัตว์  รวมทั้งความหวาดกลัวเรื่องเมลามีนที่เกี่ยวโยงกับนมจีน

                          ผลสำรวจให้จัดระดับกับเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร   ปรากฏว่ามีเพียง 11% ที่ให้เกรด A และอีกประมาณครึ่งหนึ่งคือ 46% ให้เกรดปานกลางหรือต่ำกว่า ( 34%ให้เกรด C    9%ให้เกรด  D  และ 3%ให้เกรด F )

                          เมื่อเปรียบเที่ยบกับสถานการณ์เมื่อ  6 เดือนก่อน  ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมือนเดิม (57%)  แต่มีถึง 28% เห็นว่าสถานการณ์แย่ลงซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญ   โดยมีเพียง 15% เห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้น

 

ที่มา : Foodproductiondialy

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?