TH EN
A A A

ยุ่นระงับนำเข้าเนื้อจากโรงงานสหรัฐ 1 แห่ง

31 ตุลาคม 2551   
         รัฐบาลญี่ปุ่นระบุเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมด่านโอซากาได้ระงับการนำเข้าเนื้อจากโรงงาน Swift & Co ในสหรัฐฯเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงญี่ปุ่น – สหรัฐฯในมาตรการเพื่อป้องกันโรควัวบ้า  เนื่องจากใน 9 กล่องสินค้า  Bovine thymus gland ขาดใบรับรองจากสหรัฐฯ ทำให้ไม่รู้ว่ามาจากวัวอายุน้อยกว่าหรือมากกว่า 20 เดือน

               หลังการระงับการนำเข้าจากโรงงานดังกล่าว ญี่ปุ่นขอให้สหรัฐฯสืบสวนและรายงานต่อญี่ปุ่น   นับเป็นครั้งที่ 10 ที่มีการฝ่าฝืนหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสหรัฐฯในปี 2549

ที่มา : LexisNexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?