TH EN
A A A

ความต้องการถั่วเหลืองพุ่งเพราะปัญหาเมลามีน

22 ตุลาคม 2551    4828 ครั้ง

    
วิกฤติการณ์ปัญหาปนเปื้อนเมลามีนในนมจีนทำให้บริษัทต่างๆหาช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากถัวเหลืองเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์จากนมวัวเนื่องจากผู้บริโภคไม่กล้าบริโภคนมวัว  โดยเฉพาะเอย่างยิ่งในจีน

               ในช่วงนี้บริษัทผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองต่างๆมีการทุ่มการโฆษณา ถึงขนาด China Yingxia International  Inc. มีการโฆษณาระบุว่าประโยชน์ที่ได้รับจากนมถั่วเหลืองสูงกว่านมวัว  Twinlab ซึ่งมีบริษัทแม่ในสหรัฐฯตั้งเป้าหมายแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากถั่วเหลืองชนิดใหม่ในตลาดจีนเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับชาวจีนแทนการบริโภคผลิตภัณฑ์นมวัว

 

ที่มา : Nutra


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?