TH EN
A A A

สหรัฐฯยอมรับคำนวณภาษี AD ปลาเวียดนามผิด

28 กันยายน 2549   

               Department of Commerce สหรัฐฯ ยอมรับว่ามีการคำนวณผิดพลาดในภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (AD)ในสินค้าปลา บาซานำเข้าจากเวียดนาม โดยจัดส่งจดหมายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 ไปยัง QDV เวียดนามยอมรับว่ามีการคำนวณภาษีผิดพลาดสูงกว่าที่ควรเป็น 400 % โดยสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามระบุว่าภาษี ADของ QVD ควรเป็น 14.51 % แทนที่จะเป็น 66.34% ตามที่ DOC ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 โดยความผิดพลาดเกิดจากต้นทุนโกดังเก็บรักษา และอัตราแลกเปลี่ยน

               นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศปรับอัตราภาษี AD ใหม่กับ 4 บริษัทดังนี้

ชื่อบริษัท
ภาษี AD เดิม
ภาษี AD ใหม่
Vinh Hoan
36.84%
6.81%
Catago
45.81%
80.88%
Agrifish
47.05%
Nam Viet
53.68%


               เวียดนามตั้งเป้าหมายในการส่งออกปลา tra และปลาบาซามูลค่า 800 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2553 มาตรการ AD ของสหรัฐฯทำให้เวียดนามพยายามเปิดตลาดใหม่ๆกับสินค้าปลากลุ่มนี้

INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?