TH EN
A A A

หนุนเอกชนตรวจรับรอง Q

1 ตุลาคม 2551   
               
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า จากกระแสความปลอดภัยด้านอาหารที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประกาศให้ใช้เครื่องหมาย Q เป็นสัญลักษณ์ ส่งผลให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานการเพาะปลูพืชที่ดีและเหมาะสมจำนวนมาก   แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรมีน้อย การดำเนินงานจึงล่าช้า  ดังนั้นจะหารือกับ มกอช. เพื่อขอปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจากเดิมที่ มกอช. เป็นผู้อนุญาตให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบรับรองกับเกษตรกรโดยตรง  เป็นกรมวิชาการเกษตรจะอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบกับเกษตรกรแทน ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ตรวจสอบ  Q มากขึ้น  โดยที่เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจะตรวจสอบรับรองเอกชนนี้อย่างเป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความหละหลวม

ที่มา : ข่าวสด

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?