TH EN
A A A

เวียดนามมุ่งสร้างโลโก้ส่งออกปลาพังก้า

11 กันยายน 2551   
         รัฐบาลเวียดนามกำลังพัฒนาสัญลักษณ์การค้าปลา pangasius หรือ ปลา tra และ ปลา basa ของเวียดนาม  กระทรวงเกษตรของเวียดนามระบุว่าปัจจุบันสินค้าประมงส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม  คือปลา pangasius และกุ้ง  ขณะนี้กำลังทำแนวทางการติดฉลากสำหรับปลา pangasius โดยจะมี 6 องค์ประกอบ เช่น ชื่อ น้ำหนัก วันที่ผลิต  ชื่อผู้แปรรูป รหัสคุณภาพ และประเทศแหล่งกำเนิด  การ glazing จะต้องไม่เกินน้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ (บางประเทศกำหนดไว้ที่ 20%) และกำหนดสารเคมี 43 รายการที่อนุญาตให้ใช้ในการแปรรูปและการแช่แข็งปลา  pangasius  หากโรงงานใดไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตส่งออก

               Tran Thi Meing เจ้าหน้าที่ระดับสูงชี้ว่ากระทรวงได้ปรึกษากับนักกฎหมายระหว่างประเทศที่จะออกแบบและจดทะเบียนโลโก้สำหรับปลา pangasius  เวียดนาม


ที่มา : INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?