TH EN
A A A

กาแฟเวียดนามเผชิญหน้าปัญหาท้าทายใหม่

27 สิงหาคม 2551   

              พื้นที่ปลูกกาแฟของเวียดนามจำนวน 500,000  เฮคแตร์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
• กลุ่มแรกปลูกก่อนปี  2531  จำนวน 86,400 เฮคแตร์ คิดเป็น 17.3% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งต้นกาแฟมีอายุมากและต้องมีการปลูกทดแทน 
• กลุ่มที่ 2 เป็นการปลูกระหว่างปี  2531-2536 จำนวน 139,600 เฮคแตร์ คิดเป็น 27.9% เริ่มมีอายุและผลผลิตเริ่มลดลง
• กลุ่มที่ 3 เป็นการปลูกหลังปี 2536  จำนวน 274,000 เฮคแตร์ คิดเป็น 54.8%  มีผลผลิตต่อพื้นที่สูง  ซึ่งผลผลิตกาแฟของเวียดนามระยะ 2-3 ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับผลผลิตของกลุ่มที่ 3 นี้

              ในระยะ 5-10   ปีข้างหน้าประมาณ 50% ของพื้นที่ปลูกกาแฟของเวียดนามจะเข้าสู่ช่วงประสิทธิภาพต่ำและต้องปลูกทดแทน  ดังนั้น ผลผลิตกาแฟจะลดลงเป็นการยากที่เวียดนามจะยังคงผลผลิตเมล็ดกาแฟที่ 1 ล้านตันเช่นปัจจุบันได้

              เมื่อ 2-3 ปีนี้ ราคากาแฟเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งการบุกรุกป่า ทั้งๆ  ที่มีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ และการจำกัดสินเชื่อของแบงค์
    การปลูกกาแฟในเวียดนามยังเป็นพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 0.5-1 เฮคแตร์โดยเฉลี่ย

             ในปี 2550 เป็นปีแรกที่เวียดนามส่งออกกาแฟมากกว่า 1 ล้านตัน มูลค่า 1,529 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน  มูลค่ารวม 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   ในครึ่งปีแรกของ 2551 รายได้ส่งออก 1.18 พันล้านดอลาร์สหรัฐจากกาแฟ 570,000 ตัน  จึงคาดว่าปีนี้น่าจะมีรายได้ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา  :  Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?