TH EN
A A A

มะกันเตรียมยืนยัน BPA ปลอดภัยสำหรับหีบห่ออาหาร

26 สิงหาคม 2551    4822 ครั้ง

             USFDA เตรียมออกร่างการประเมินความเสี่ยงสาร  Biphenol A( BPA) สรุปว่าระดับค่า MRL ที่กำหนดมีความปลอดภัยเพียงพอ ในการใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

             BPA ใช้สำหรับวัสดุหีบห่อบางประเภท เช่น  polycarbonate สำหรับขวดน้ำ ขวดอาหารและเครื่องดื่มทารก  และใช้ใน epoxy resins กันระหว่างอาหารกับฝาสำหรับอาหารกระป๋อง     ซึ่งมีความกังวลเนื่องจากพบการถ่ายเทสารนี้ไปในอาหารและเครื่องดื่มและการศึกษากับสัตว์พบว่าระดับ BPA สูงๆ ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งได้

             USFDA ได้มีการทบทวนเรื่องนี้  ร่างการประเมินความเสี่ยงฉบับนี้เป็นไปในแนวเดียวกันกับของ  EFSA สหภาพยุโรปที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสรุปว่า  ร่างกายของคนย่อยสลายและกำจัด BPA ออกมาอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นสารนี้จึงไม่ก่ออันตรายต่อผู้ใหญ่ เด็กและทารก  โดยกำหนดระดับ TDI ไว้ที่  0.05 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันเหมือนที่กำหนดมาก่อนหน้านี้

ที่มา  :  Foodnavigator

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?