TH EN
A A A

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สหราชอาณาจักรส่งออกไปจีนได้

14 สิงหาคม 2551   

             กระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและพัฒนาชนบทของสหราชอาณาจักร (Defra) ประกาศเมื่อวันที่ 12   สิงหาคม 2551 ว่าจีนได้ยกเลิกการจำกัดการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสหราชอาณาจักรแล้วหลังจากกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมโรคปาก - เท้าเปื่อยซึ่งได้ระบาดใน Surrey ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2550

            หลังจากความพยายามร่วมกันของ  Defra  อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์สหราชอาณาจักร  และสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงปักกิ่ง  หน่วยงานรับผิดชอบของจีนก็ได้ประกาศการเสร็จสิ้นการประเมินความเสี่ยงและยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าจากสหราชอาณาจักรโดยอนุญาตให้นำเข้าได้  ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตระหว่างวันที่  7 มิถุนายน 2550 – 7 สิงหาคม 2551 ไม่อนุญาตให้นำเข้า
ใบรับรองสุขอนามัยจะต้องใช้ประกอบในการส่งออกไปจีนสำหรับสุกรทำพันธุ์  หนังแกะ  cattle hides  ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์นม

ที่มา  :  Defra

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?