TH EN
A A A

อียูยกเลิกเกณฑ์สินค้าเกษตร

8 สิงหาคม 2551    4836 ครั้ง

             นาวสาวชุติมา บุณยประภัทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ประกาศยกเลิกระบบใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกสำหรับสินค้าเกษตรหลายรายการแต่ยังคงใช้ระบบใบอนุญาตสำหรับสินค้าบางรายการที่นำเข้าภายใต้โครงการสิทธิพิเศษ   โดยจะกำหนดใช้กฎเกณฑ์เดียวกันทุกสินค้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา  โดยในภาพรวมจำนวนสินค้าที่จองขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกจะลดลงจากปัจจุบัน 500 รายการเหลือ 65 รายการสำหรับการส่งออกจะมีสินค้าเพียง 43 รายการที่ต้องมีใบอนุญาต  ส่วนสินค้าที่เสียภาษีเต็มอัตรา อาทิ เนื้อวัว เนื้อวัวลูกอ่อน นมและผลิตภัณฑ์นม ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สำหรับไวน์ไม่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้

ที่มา  :  สยามรัฐ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?