TH EN
A A A

แคนาดาผิดหวังกับระเบียบ COOL ของมะกัน

7 สิงหาคม 2551   

              Gerry Ritz รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของแคนาดาระบุว่า รัฐบาลแคนาดากังวลเกี่ยวกับระเบียบการติดฉลากภาคบังคับประเทศแหล่งกำเนิดของสหรัฐฯ  ซึ่งอาจจะทำให้เลือกปฏิบัติกับสินค้าของแคนาดา  และกว่าจจะจัดทำรายงานเผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียบนี้ต่อตลาดอเมริกาเหนือในเร็วๆนี้

             ในเดือนมิถุนายน สภาสหรัฐฯ  ได้ผ่าน Farm bill 2008  ซึ่งกำหนดให้มีการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสำหรับเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อแพะในเดือนกันยายน  Gerry Ritz  ระบุว่า การค้าระหว่าแคนาดากับสหรัฐฯ  ซึ่งขยายตัวเป็น 3 เท่าหลังความตกลงเขตการค้าเสรีอาจประสบปัญหาในบางสินค้าเนื่องจากระเบียบใหม่นี้  หากพบว่า การปฏิบัติตามระเบียบนี้ทำให้มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ชนิดใดของแคนาดา   รัฐบาลแคนาดาจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ

ที่มา  :  Worlpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?