TH EN
A A A

การผลิตข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าสู่การค้าในเชิงพาณิชย์

11 มกราคม 2564    ครั้ง

การผลิตข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าสู่การค้าในเชิงพาณิชย์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

ประจำเดือนมกราคม 2564

 การผลิตข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าสู่การค้าในเชิงพาณิชย์

1. ยกระดับการผลิตสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะเเละสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer and Amart Farming)

2. การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

3. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเเละกระจายรายได้ให้กับชุมชน

4. แก้ปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ

5. เพิ่มทางเลือกข้าวเพื่อสุขภาพเเละมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเเละเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค

6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ

 

จุดเด่น

                                            1. เพิ่มปริมาณการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
                                            2. กระบวนการผลิตมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย 
                                            3. ลดระยะเวลาในการผลิต 
                                            4. ลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการจากกระบวนการผลิต

 

กระบวนการผลิตข้าวสารหอมมะลิระยะเม่า

 เเบบภูมิปัญญา(ระดับครัวเรือน) 

                                            1. ข้าวเปลือก หรือข้าวเปลือกระยะเม่า

                                            2. ล้างทำความสะอาด เเล้วเเช่น้ำ ข้าวเปลือกระยะเม่าเเช่ 1 ชั่วโมง ข้าวเปลือกเเช่ 4-5 ชั่วโมง

                                            3. นึ่งด้วยหวดหรือหม้อซึ้ง

                                            4. ตากเเดดกลางเเจ้งนาน 2-3 เเดด

                                            5. กะเทาะเปลือก โดยไม่ขัดสี ร่อนเเยกขนาด/คัดคุณภาพ

                                            6. บรรจุถุง

 เเบบประยุกต์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (เชิงพาณิชย์) 

                                            1. ข้าวเปลือกระยะเม่า

                                            2. ล้างทำความสะอาด เเล้วเเช่น้ำ 1 ชั่วโมง คัดเเยกเมล็ดลีบเเละไม่สมบูรณ์ออก

                                            3. นึ่งด้วยตู้นึ่งเเรงดัน

                                            4. อบเเห้งด้วยโรงอบพลังงานเเสงอาทิตย์หรือตู้อบลมร้อน

                                            5. กะเทาะเปลือก โดยไม่ขัดสี ร่อนเเยกขนาด/คัดคุณภาพ

                                            6. บรรจุถุงสุญญากาศ

 

           **ข้าวเปลือกระยะเม่าที่เก็บเกี่ยวเเล้วต้องนำมาผลิตทันที หรือ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการผลิตต่อไป

 

  ผลงานวิจัย : โครงการการสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะเเละสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยกลไกสหกรณ์เกษตรประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

อัลบั้มภาพ