TH EN
A A A

มาตรฐานสินค้าเกษตร ปลานิล (มกษ.7001-2556)

22 เมษายน 2563    ครั้ง

มาตรฐานสินค้าเกษตร : ปลานิล
(มกษ.7001-2556)

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อวิทยาศาสตร์ Oreochromis วงศ์ Cichlidae

ปลานิลมีชีวิต : ปลานิลที่จับและจำหน่ายแบบมีชีวิต

ปลานิลสด : ปลานิลเเช่เย็นเเละปลานิลเยือกเเข็ง

     กรณีที่เป็นปลานิลสดทั้งตัว มีอวัยวะครบ เหงือกใสมีสีเเดงเข้ม เกร็ดสดใสเป็นมันเงาเเละมีสีตาธรรมชาติ ไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ เป็นเเผลบนลำตัว ไม่มีรอยช้ำเลือดที่เกิดจากการจับและการขนส่ง ท้องไม่ปริ

     ปลอดจากปรสิต ร่องรอยของการติดเชื้อหรือเป็นโรค

     สะอาดเเละไม่มีสิ่งเเปลกปลอม 

     ไม่มีกลิ่นผิดปกติและกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นโคลน กลิ่นหญ้า

 

      ภาชนะบรรจุ : ต้องทำจากวัสดุไม่ดูดซับน้ำ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากกลิ่น วัตถุเเปลกปลอม ทนทานต่อการขนส่ง รักษาอุณหภูมิและคุณภาพของปลานิล

     กรณีที่เป็นปลานิลมีชีวิต : ต้องบรรจุพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เครื่องเติมอากาศ เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองน้ำ

     กรณีที่เป็นปลานิลสด : ต้องบรรจุในที่ที่ไม่ทำให้อุณหภูมิของปลานิลเเช่เย็นหรือเเช่เยือกเเข็งเปลี่ยนเเปลง

     กรณีที่มีการใช้น้ำเเข็ง : ต้องผลิตจากน้ำสะอาด เมื่อใช้เเล้วไม่นำกลับมาใช้ใหม่

       การเเสดงฉลาก/เครื่องหมาย

           - ชื่อสินค้า (ปลานิล)

           - รหัสขนาด/น้ำหนักสุทธิ (เมตริก)

           - ถ้ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือสารเติมเเต่งให้ระบุชื่อประเภท/เป็นไปตามข้อกำหนดกฏหมาย

           - ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย

           - ประเทศผู้ผลิต

           - รุ่นของสินค้า/หมายเลขรหัสรุ่นสินค้า

           - วันเดือนปี ที่ผลิต/ควรบริโภคก่อน

           - คำเเนะนำในการเก็บรักษา     

           - ภาษา (จำหน่ายในประเทศต้องใช้ภาษาไทยถ้าส่งออกให้ใช้ภาษาต่างประเทศได้)          

 

ที่มา : Facebook มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช.

อัลบั้มภาพ