TH EN
A A A

โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลานิล คืออะไร ใครรู้บ้าง

27 มกราคม 2563    ครั้ง

โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลานิล
คืออะไร ใครรู้บ้าง

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 

     ► โปรตีนไฮโดรไลเสท คือ

     กระบวนการย่อยขนาดของโปรตีน ให้มีขนาดอนุพันธ์ที่มีขนาดเล็กลง(เปปไทด์) ส่งผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้มากขึ้น

     

     ** การนำเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการตัดเเล่เนื้อปลานิลพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทำให้เพิ่มมูลค่า เเละเป็นเเหล่งโปรตีนอีกชนิด **

     

กรรมวิธีการผลิตไฮโดรไลเสทจากปลานิล

1. ชิ้นเนื้อที่เหลือจากการเเล่ปลานิล

2. สับเป็นชิ้นเเละบดละเอียด

3. ผสมนำ้อัตราส่วน 1:1 ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน

4. ย่อยโปรตีนด้วยเอมไซม์และทำการบ่ม

5. ยับยั้งปฎิกิริยาของเอมไซม์ด้วยความร้อน

6. กรองเเต่ของเหลว

7. ทำเเห้งเเบบเเช่เยือกเเข็ง

8. ผงโปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลานิล

 

 

  ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

อัลบั้มภาพ